De Zorginnovatiewinkel in Maastricht

De energie spatte ervan af in de Zorginnovatiewinkel Maastricht

Een maand lang werd er kennis gemaakt met vernieuwende zorg, innovatie en eHealth

Tijdens de tour door het land streek de Zorginnovatiewinkel als laatste neer in Maastricht. Op maandag 6 maart opende om 16:00 uur de deuren van de tijdelijke Zorginnovatiewinkel in de Rechtstraat 62. Hiermee gaf de Zorginnovatiewinkel gehoor aan de oproep van minister Edith Schippers om meer aandacht te vragen rond de thema’s zorgvernieuwing, innovatie en eHealth. De pop-up store bood tot en met donderdag 30 maart de mogelijkheid om interessante ideeën voor zorginnovaties aan te dragen of in gesprek te raken over vernieuwing in de zorg, producten te bekijken en uit te proberen.

De Zorginnovatiewinkel biedt een podium aan duurzame alternatieven binnen de zorg en slimme oplossingen voor alledaagse zorg gerelateerde zaken. De Zorginnovatiewinkel is een initiatief van zorg-IT innovator Waldemar Hogerwaard en hospitality expert Janneke Sluiter dat ondersteund wordt door Het Huis van Morgen van het Care Innovation Center. De pop-up store wordt daarnaast ook ondersteund door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze samenwerking maakt het mogelijk het concept niet alleen lokaal te verduurzamen, maar ook landelijk.

Edith Schippers, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: “Ik vind de Zorginnovatiewinkel een prachtig initiatief. Zij bieden zorginnovaties heel laagdrempelig aan. Je kunt zo bij ze binnenlopen en bijeenkomsten bijwonen. Zorgaanbieders, beleidsmakers, innovators en patiënten kunnen hier van elkaar leren.” De Zorginnovatiewinkel sluit hiermee aan bij de doelstellingen die het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zich de komende jaren heeft gesteld waarin het toegankelijk maken van zorginnovatie en eHealth belangrijke speerpunten zijn.

Ontmoetingsplek voor burgers, zorgverleners en beleidsmakers

De pop-up store heeft enerzijds als doel een podium te bieden voor zorginnovaties en eHealth-toepassingen, anderzijds om het gesprek te voeren over vernieuwing in de zorg met burgers, zorgverleners, sociale wijkteam, beleidsmakers en bestuurders. Waldemar Hogerwaard, initiatiefnemer: “Naast een doorlopende expositie van nieuwe zorgtoepassingen, worden hier seminars, symposia en workshops georganiseerd en is er ruimte voor zorgverleners om elkaar te ontmoeten. Een plek om te overleggen met collega of patiënt en om bijvoorbeeld werkafspraken te maken die samenwerking en zorgverlening bevorderen. Geïnteresseerden kunnen er ook informatie krijgen over bestaande innovaties.”

Gelle Klein Ikkink, programmadirecteur Innovatie & Zorgvernieuwing van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Jack Gerats, wethouder Welzijn van de gemeente Maastricht verrichtten op maandag 6 maart de openingshandeling van de Zorginnovatiewinkel.

De Zorginnovatiewinkel was van maandag 6 maart tot en met donderdag 30 maart geopend.

Met vriendelijke groet,

Het team van de Zorginnovatiewinkel

Gesloten